оферта за заем - Stroitelstvo.bg


Номер на търга: 9132

Идея:

Получаването на легален заем винаги е било голяма работа за клиента.
Въпросът за кредитните гаранции все повече тревожи клиентите,
както и получаване на заем от законен кредитор. Лихвата по моя заем е 2%
и минимумът, който имам за формуляра за заем за жени, е 5000 долара, а максималният е 10 000 000 долара.
Когато искате сигурна, безстрашна и безстрашна финансова помощ;
Свържете се с WhatsApp: +359878833407

Електронна поща; alainfotin@gmail.com

Начало на търга: 04/08/2021 год.

Край на търга: 26/08/2021 год.

Снимки: