Запитване за оферта за противовзривно осветление 12бр. - Stroitelstvo.bg


Номер на търга: 6609

Категория: Готов обект

Идея: Във връзка с изпълнението на наш обект в г. София, моля да ни бъде изготвена оферта за противовзривно осветление в помещение със следните характеристики: 2×58 вата – 12 броя

Начало на търга: 17/07/2015 год.

Край на търга: 31/08/2015 год.

Локация: София

Изисквания: - декларация за експлоатационни показатели