Запитване за оферта за доставка на 3 бр. двукрили хладилни врати - Stroitelstvo.bg


Номер на търга: 7626

Категория: Готов обект

Идея: Доставка на 3 бр. двукрили хладилни врати с размери ширина 2м и височина 2.40, за обект в София.

Начало на търга: 02/12/2015 год.

Край на търга: 15/12/2015 год.

Изисквания: Оставаме на разположение за възможни варианти, въпроси и коментари: ЕРГО ДИЗАЙН ЕООД Владимир Стефанов имейл: vstefanov@ergodizain.com Моб.: 0887 715 251