оферта за заем - Stroitelstvo.bg


Номер на търга: 9141

Категория: Готов обект

Идея:

Получаването на легален заем винаги е голяма работа за клиенти.
Въпрос за кредитни гаранции всички повече тревожи клиенти,
както и получаване на заем от законен кредитор. Лихвата по моя заем е 2%
и минимумът, който има формула за заем за жени, е 5000 долара, а максималният е 10 000 000 долара.
Когато получите сигурна, безстрашна и безстрашна финансова помощ;
Свържете се с WhatsApp: +359878833407

Електронна поща; alainfotin@gmail.com

Начало на търга: 4 год.

Край на търга: 30 год.

Етап на развитие: P

Локация: Plovdiv

Снимки: